Thông tin Việt - Mỹ

Cứu trợ nạn nhân bão lụt Michael

VACGA is collecting used supplies for American Kidney Foundation. Please inbox or call 678-820-8822 to arrange drop off. 


Cộng đồng đang xin quần áo hay vật dụng cũ cho Hội Kidney Foundation. Xin inbox hay gọi 687-820-8822 để chở đến CĐ.

Các tin cùng chuyên mục Thông tin Việt - Mỹ

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ