business / Thương Mại / Internet & Phone

Nghi Mai Southern Communications

Địa chỉ:
5495 jimmy carter blvd, norcross, GA 30093
Điện thoại:
(770) 309-9888
Views:
3584
Nghi Mai Southern Communications

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ