Khóa học Nối Mi

Ngày và giờ: Sunday, January 14 - :00

Địa điểm: 5388 Jonesboro Rd.,, Lake Park, GA - 30260

Thông tin:

Attention, Attention, Please


We are very excited to announce that new classes for Volume eyelash extensions January 14,15,16
is officially open.


By joining this special course you will learn everything you need to know to start doing strips,individual,extensions eyelash and SPECIAL 3D,6D,10D VOLUME eyelash extensions.
If you are interested please sign up soon to save your spot since space is limited.


This special course will be at Lovett BEAUTY SCHOOL 1:
5388 Jonesboro RD, Lake City, GA 30260


We hope to see you soon!

Sự Kiện Khác

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ