HỘI CHỢ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Ngày và giờ: Sunday, September 09 - :00

Địa điểm: 6050 Dawson Blvd, Ste.A, Norcross, GA - 30093

Thông tin:

Community Health Fair:

Free Flu Shot
Free Hepatitis B & Glucose test
Cholesterol & Blood Pressure Screenings 
Free Health Screenings 
Doctors & Nurses on Site for Advice 
Medicaid/Medicare Assistance

1. Norcross Area
September 9th, 2018: 11am-2pm 
Vietnamese American Community Center 
6050 Dawson Blvd Ste A-B Norcross GA 30093

2. South Area
October 14th, 2018: 11am-2pm
Vietnamese Elders Association of South Atlanta 
1171 Main St. Forest Park GA 30297

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ