Eyelash Extension course

Ngày và giờ: Monday, December 10 - :00

Địa điểm: 5388 Jonesboro Rd.,, Lake Park, GA - 30260

Thông tin:

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ