14th Annual Lunar New Year Gala

Ngày và giờ: Saturday, January 26 - 18:30

Địa điểm: 7130 Buford Hwy Ne, Suite A100, Atlanta, GA - 30340

Thông tin:

GVACC 14th Annual Lunar New Year Gala. Jan 26th, 2019 at Spring Hall

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ