CRAWFISH TO GO - RE NHAT ATLANTA

Giá/Đề nghị:
$5.75/LB
Nơi rao:
DANH NGUYEN, Norcross, GA - 30071
Ngày đăng:
05/02/2017 07:31
Điện thoại:
(239) 851-2335

CRAWFISH TO GO KHAI TRUONG NOV. 11 - 2017 HUONG VI LOUSIANA THOM NGON - $5.75/LB PICK UP ONLY - NO DELIVERY GOI DIEN ORDER: • (678)-687 0630 • (470)-298 0222 PICK UP LOCATION: • 1288 SANTA ANA DR. #a, NORCROSS, GA 30093 • 2321 MARSHES GLENN CT, NORCROSS, GA 30071 NGON VA RE NHAT ATLANTA CASH ONLY

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ