Điện thoại & vi tính Onsite Computer Repair

Main address: 5430 Jimmy Carter Blvd, Suite 204, Norcross, GA - 30093

Điện thoại: (678) 995-5448

Email: onsitecompsupport@icloud.com

Giới thiệu

- Nhận lắp rắp & hướng dẫn mua máy tính.

- Nhận đến nhà & tiệm để sửa computers, laptops,printers& network.

- Sửa & activate điện thoại cho những hãng không cần hợp đồng .

- Chuyên môn về các sản phẩm của Apple.

- Nhận sửa máy tính được gửi từ xa.

- Diệt virus.

- Cài đặt software.

discussion

Đăng nhập to post comment

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

  • Follow us:
Sent information for us