Thuế Lộc Thái CPA, PC

Main address: 4897 Buford Hwy, Ste. 222, Chamblee, GA - 30341

Điện thoại: (770) 696-1189

Email: locthaicpa@gmail.com

Giới thiệu

Lộc Thái CPA, PC

Small Business Accounting, Tax and Payroll

KẾ TOÁN (Accounting)

 • GIỮ SỔ SÁCH (Bookkeeping)
 • LÀM LƯƠNG NHÂN VIÊN (Payroll)
 • LÀM BẢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Compilantion service)
 • THAM KHẢO, TƯ VẤN THUẾ VỤ MIỄN PHÍ (Free tax compliance & consulting)

THUẾ VỤ (Tax)

 • KHAI THUẾ DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN ( Business & Indidual Tax Preparation)
 • ĐẠI DIỆN CHO QUÝ VỊ KHI BỊ SỞ THUẾ KIỂM TRA SỔ SÁCH (IRS Audit Representation)
 • GIÚP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUẾ LƯƠNG NHÂN VIÊN (Payroll Tax Problern)
 • GIÚP THÀNH LẬP CÔNG TY (Corporation, Partnership, LLC Set Up)

HƯỚNG DẪN

Giup doanh nghiệp cửa hang thực phẩm bán lẻ được ủy quyền chấp nhận chương trình EBT carrd

 • Certified Public Accountant, CPA
 • Hội viên AICPA & Georgia Society of  CPA
 • Bachelor of Electrical Engineering – Gtech
 • Bachelor of Accounting – University of Saint Leo
 • MBA – University of Saint Leo, Florida
 • Đại diện điều hành: Thanh Lê Thái, EA

AICPA E-Verify

discussion

Đăng nhập to post comment

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

4897 Buford Hwy, Ste. 222, Chamblee, GA - 30341

 • Điện thoại: (770) 696-1189

 • Fax: 7706961587

 • Follow us:
Sent information for us