VUI HỘI TRĂNG RẰM

Ngày và giờ: Saturday, September 22 - :00

Địa điểm: 1630 Pleasant Hill Rd.,, Duluth, GA - 30096

Thông tin:

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ