Ngày và giờ: Monday, March 13 - 6:00

Địa điểm: 6050 Dawson Blvd, Ste# A-B, Norcross, GA - 30093

Thông tin:

Nhằm nâng cao các kĩ năng về cuộc sống, công nghệ và xã hội. Cộng đồng người Việt quốc gia Georgia thông báo đến các bạn các lớp học từ tháng 3 đến tháng 5

Lịch trình các lớp học khóa 1

  • Lớp học luyện thi quốc tịch và ESL

          Tối thứ hai hàng tuần, từ 6:30 - 8:30pm

  • Lớp vi tính

          Tối thứ tư hàng tuần, từ 6:30 - 8:30pm

  • Lớp khiêu vũ

          Tối thứ sáu hàng tuần, từ 7:00-9:00pm

Các khóa học được bắt đầu từ 13/3 đến 31/5 tại TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Để biết thêm chi tiết và ghi danh, vui lòng liên lạc:

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA GEORGIA - 6050 Dawson Blvd, Ste# A-B, Norcross, GA 30093

Quảng cáo