Training Class Eyelash Extension

Ngày và giờ: Sunday, January 13 - :00

Địa điểm: 6057 Oakbrook Parkwy, Norcross, GA - 30093

Thông tin:

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ