Tháng Di Sản Văn Hoá Châu Á Thái Bình Dương

Ngày và giờ: Saturday, May 06 - 18:00

Địa điểm: 1775 Pleasant Hill Road, Duluth, GA - 30096

Thông tin:

Celebration of Asian pacific American Heritage Month & Scholarship Award Ceremony

Many Cultures, One Voice

32nd Annual APAC UNITY GALA

Visit: apacga.org/news-events/

Sự Kiện Khác

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

Liên hệ

Contact Information

Viet102, LLC.

Atlanta, Georgia, 30047

Phone: 1(770) 355-7664

Email: contact@viet102.com