Lovers Night & Remix

Ngày và giờ: Saturday, November 24 - :00

Địa điểm: 1550 Beaver Ruin Rd,, Norcross, GA - 30093

Thông tin:

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ