Đêm Nhạc Anh Bằng và Dạ Vũ Mừng Giáng Sinh

Ngày và giờ: Saturday, December 22 - :00

Địa điểm: 4771 Britt Road, Norcross, GA - 30093

Thông tin:

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ