Nhà hàng Lotus Restaurant

Main address: 2550 Pleasant Hill Rd, Ste 408, Duluth, GA - 30096

Điện thoại: (770) 622-9693

Email: contact@viet102.com

Working hour

  • Monday 11am : 11pm
  • Tuesday Close
  • Wednesday 11am : 11pm
  • Thursday 11am : 11pm
  • Friday 11am : 11pm
  • Saturday 9am : 11pm
  • Sunday 10:30am : 11pm

discussion

Đăng nhập to post comment

  • The food was really yummy. The portions were HUGE. My nephew eats Pho regularly and he thought this was delicious. The ONLY drawback was the service. We...

    Taylor S. on 30/12/2017 07:27

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

Sent information for us

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

Liên hệ

Contact Information

Viet102, LLC.

Atlanta, Georgia, 30047

Phone: 1(770) 355-7664

Email: contact@viet102.com