Thuế FRANKLIN ACCOUNTING & TAX SERVICES

Main address: 4864 Jimmy Carter Blvd Ste,207, Norcross, GA - 30093

Điện thoại: (678) 359-6598

Email: info@franklintaxpro.com

About

- Khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại trên khắp 50 tiểu bang.
- Miễn phí E-life và Electronic filing.
- Làm hồ sơ và sổ sách kế toán.
- Nhận làm sổ lương, W-2, Form 1099 cuối năm.
- Lập hồ sơ hướng dẫn thành lập công ty Corporation - LLC.
- Chuẩn bị hồ sơ, tư vấn và hồ trợ khách hàng trong việc mua, bán, sang nhượng.
- Hướng dẫn làm th3 xanh, quốc tịch, bảo lãnh thân nhân du lịch Hoa Kỳ.


- Quý vị có thắc mắc gì về Obamacare?
Obamacare kể từ năm 2014 đòi hỏi mọi người dân Mỹ đều có bảo hiểm y tế: Quý vị có thể đăng ký thông qua trung tâm bảo hiểm y tế của chính phủ, Insurance Marketplace.
Ghi danh từ ngày 1 tháng 10, 2013 đến ngày 31 tháng 3, 2014: nếu không có bảo hiểm quý vị có thể bị phạt nhẹ khi khai thuế cuối năm.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện được giảm giá bảo hiểm theo chương trình sức khỏe Obamacare.
Hãy gọi ngay số 678-359-6598. Văn phòng Franklin Accounting & Tax, LLC (Cường Khai Thuế) sẽ giúp quý vị đăng ký bảo hiểm, rẻ và tốt nhất của Obamacare, hay trả lời mọi thắc mắc.
Franklin Ly đã được chứng nhận đại diện cho chương trình bảo hiểm chính phủ, quý vị sẽ không tốn gì khác ngoài bảo hiểm y tế này.

Working hour

  • Monday 9am : 7:30pm
  • Tuesday 9am : 7:30pm
  • Wednesday 9am : 7:30pm
  • Thursday 9am : 7:30pm
  • Friday 9am : 7:30pm
  • Saturday 9am : 7:30pm
  • Sunday 9am : 7:30pm

discussion

Đăng nhập Login with Google account Login with Facebook account to post comment

  • Been my accountant for 15 years. Excellent and efficient! Knows tax laws and personally a good person that you can trust! I wouldn't dream of going to...

    Rajwant D. on 16/02/2016 06:27

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

Sent information for us

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

Liên hệ

Contact Information

Viet102, LLC.

Atlanta, Georgia, 30047

Phone: 1(770) 355-7664

Email: contact@viet102.com